Conda’s natural environment.

Conda’s natural environment. Illustration by Johann Wenzel Peter

حتماً برای شما سوال شده که conda چیست و چه فرقی با pip داره؟ 

بهتر از این نمی شود توضیح داد که :

 pip یک مدیر بسته برای پایتون است. venv نیز وظیفه مدیریت محیط ها را در پایتون برعهده دارد و conda هم مدیریت بسته و هم مدیریت محیط بدون وابستگی به زبان (پایتون یا زبان دیگر) را انجام می دهد. 

venv محیط های ایزوله برای فقط توسعه پایتون ایجاد، conda نیز محیط های ایزوله برای هر زبانی (در تئوری) فراهم می کند. درحالی که pip تنها به مدیریت بسته های از بستر PyPI می پردازد.

conda هر دو کار زیر را انجام می دهد.

  • نصب پکیج ها (به هر زبانی) از رپازیتوری ها مانند Ananconda Repository و Anaconda Cloud 
  • نصب پکیج ها از PyPI توسط pip در محیط فعال conda

 

 *****************************

در پست بعد میریم سراغ Ananconda یا Miniconda ؟ چرا و چگونه؟

 

Anaconda یا Miniconda؟ نصب پایتون و بسته ها در virtual environment

conda ، venv یا pip ؟ چه فرقی با هم دارند؟

کلمه ربات کی و چجوری متولد شد؟

conda ,محیط ,پایتون ,pip ,مدیریت ,ها ,چه فرقی ,محیط های ,های ایزوله ,فرقی با ,انجام می

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تکنولوژی دانلود کتاب های دانشگاهی مدیریت بهبود و تعالی طراحی سایت لاراول در تهران کرونا فلوکس فایل پرباز سلام/Hello/Konichiwa/Sawadi/Nihao/Anyovaseo در جست و جوی باور ها دانلود آهنگ